… o recluso nº 44 encontrou o seu lugar na actualidade noticiosa.